เลือกเส้นทางชีวิตที่สร้างความสุขและประโยชน์กับสังคม

https://youtu.be/wmLJgzYstHQ เส้นทางดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขและประโยชน์กับสังคม ทำให้คนรอบข้างมีความสุข เกษตรกรบนดอยมีชีวิตความเป็น...

Continue reading