Tag: เชียงใหม่


csr salotto csr salotto csr salotto Print

กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 นี้

salotto coffee เรามีกิจกรรมที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน กิจกรรมในงาน

– มอบเงินสนับสนุนโครงการอสคารเรียนรู้อเนกประสงค์

– มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่า ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสามหมู่บ้าน มีหมู่บ้านอาบอเน บ้านอาบอลาชา บ้านใหม่น้ำตกห้วยขาว

กิจกรรมครั้งนี้จัดมาต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของ ซาลอตโต้คอฟฟี่ และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยม่อนล้าน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมละสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://www.facebook.com/SalottoCoffee

Home


7 ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่

เรื่องโดย : คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด 7  ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่    7 ปีที่แล้ว ที่Salotto Coffee ได้มารู้จักชาวดอยที่ม่อนล้าน เชียงใหม่ พวกเราตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนากาแฟที่นี่ให้ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักกับนักดื่มกาแฟทั้งหลาย และวันนี้เราได้ทำกาแฟ...

Continue Reading

โครงการชาวเขา

บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา โครงการชาวเขา     ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นแรงบรรดาลใจ ให้บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา ชาวชุมชนบ้านอาแย บ้านอาบอลาซา และบ้านอาบอเน โดยการส่งเสริมการปลูกพร้อมนำต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีมอบให้เกษตรกรชาวเขา สอนวิธีเพาะขยายพันธุ์ แนะนำวิธีการปลูกและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดี...

Continue Reading

พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ

เรื่องโดย : คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ         โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่”...

Continue Reading

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง

เรื่องโดย: คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง  30 ดอย 38 โครงการหลวง 267 หมู่บ้าน ครอบคุมเนื้อที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ 4 สถานีวิจัยหลัก...

Continue Reading