Tag: สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง


เรื่องโดย :

คุณอภิชา แย้มเกษร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด

7  ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่

   7 ปีที่แล้ว ที่Salotto Coffee ได้มารู้จักชาวดอยที่ม่อนล้าน เชียงใหม่ พวกเราตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนากาแฟที่นี่ให้ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักกับนักดื่มกาแฟทั้งหลาย และวันนี้เราได้ทำกาแฟสายลมเย็นได้สำเร็จ เพื่อหวังว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมที่ดีของป่ายังคงอยู่เหมือนเดิม กาแฟที่ตากในบริเวณที่มีสายลมตลอดเวลาและดีที่สุดในภาคเหนือ

ป่าจะคงอยู่ได้ ไม่ใช่ไล่คนออกจากป่า
ป่าจะคงอยู่ได้ ต้องมีคนอยู่ช่วยรักษาป่า

AW_PrintADs_Salotto_craf0037Y_MON1 7Y_MON2 7Y_MON3 7Y_MON4


โครงการชาวเขา

บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา โครงการชาวเขา     ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นแรงบรรดาลใจ ให้บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา ชาวชุมชนบ้านอาแย บ้านอาบอลาซา และบ้านอาบอเน โดยการส่งเสริมการปลูกพร้อมนำต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีมอบให้เกษตรกรชาวเขา สอนวิธีเพาะขยายพันธุ์ แนะนำวิธีการปลูกและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดี...

Continue Reading

พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ

เรื่องโดย : คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ         โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่”...

Continue Reading

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง

เรื่องโดย: คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง  30 ดอย 38 โครงการหลวง 267 หมู่บ้าน ครอบคุมเนื้อที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ 4 สถานีวิจัยหลัก...

Continue Reading