Tag: บ้านอาแย


เรื่องโดย :

คุณอภิชา แย้มเกษร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด

กาแฟสายลมเย็นของเรา เกิดจากการเลื่อกพื้นที่สูงที่มีสายลมแห้งและเย็นตลอดเวลา ดอยม่อนล้านเป็นจุดที่มีการเลือกสรร ของกรมพลังงานว่ามีกระแสลมดีที่สุดจุดนึงในภาคเหนือ ถึงได้มีการตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่นี่

AW_PrintADs_Salotto_craf00316473666_1484335608267906_4050920519373528937_n IMG_1784


7 ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่

เรื่องโดย : คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด 7  ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่    7 ปีที่แล้ว ที่Salotto Coffee ได้มารู้จักชาวดอยที่ม่อนล้าน เชียงใหม่ พวกเราตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนากาแฟที่นี่ให้ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักกับนักดื่มกาแฟทั้งหลาย และวันนี้เราได้ทำกาแฟ...

Continue Reading

โครงการชาวเขา

บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา โครงการชาวเขา     ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นแรงบรรดาลใจ ให้บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา ชาวชุมชนบ้านอาแย บ้านอาบอลาซา และบ้านอาบอเน โดยการส่งเสริมการปลูกพร้อมนำต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีมอบให้เกษตรกรชาวเขา สอนวิธีเพาะขยายพันธุ์ แนะนำวิธีการปลูกและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดี...

Continue Reading

พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ

เรื่องโดย : คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ         โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่”...

Continue Reading

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง

เรื่องโดย: คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง  30 ดอย 38 โครงการหลวง 267 หมู่บ้าน ครอบคุมเนื้อที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ 4 สถานีวิจัยหลัก...

Continue Reading