Salotto Coffee Bean Arabica 100%

Salotto Coffee Bean Arabica 100%

เมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ผ่านการคัดสรรจากกาแฟอราบิก้าสายพันธ์ดี แหล่งปลูกดอยม่อนล้าน ที่ทาง Salotto Coffee ได้ร่วมกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและสอนวิธีคัดเลือกรวมถึงการแนะนำการแปรรูป กาแฟสารแบบ Washed Process เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและส่งต่อให้ผู้บริโภคภายใต้ แบนด์สินค้า Salotto Coffee เรามีผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว 3 เบลนด์ (3 สไตล์) กาแฟอาราบิก้าคั่ว มาตรฐาน, กาแฟอาราบิก้าคั่ว อ่อนนุ่ม, กาแฟอาราบิก้าคั่ว เข้มข้น

 

Salotto Coffee Bean Arabica 100%

เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วแท้ มาตรฐาน

  • เมล็ดกาแฟคั่ว Salotto สูตรมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการลับเฉพาะฉบับ Salotto ที่มี ทั้งความเข้มข้น ของกาแฟและความอ่อนนุ่ม อมหวานที่แฝงไปด้วยรสชาติของผลไม้ ส่งตรงจากดอยม่อนล้าน

 

Salotto Coffee Bean Arabica 100%

เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วแท้ อ่อนนุ่ม

  • เมล็ดกาแฟคั่วสูตรอ่อนนุ่ม สำหรับผู้ที่ชอบรสกาแฟที่ไม่เข้มข้นมากแต่แฝงไปด้วย ความหอม หวาน นุ่มลิ้นจากรสชาติกาแฟแท้ๆ จาก Salotto

 

Salotto Coffee Bean Arabica 100%

 

 

เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วแท้ เข้มข้น

  • เมล็ดกาแฟคั่วสูตรเข้มข้นที่เต็มไปด้วยรสชาติของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% พร้อมกระบวนการลับเฉพาะแบบฉบัับ Salotto ที่ทำให้กาแฟมีความเข้มข้นจากกาแฟแท้ๆ ส่งตรงจากดอยม่อนล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.