AW_BANNER_Salotto_Craf004

สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่

รามอินทรา

14/201-202 .รามอินทรา 15 .รามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-521-8405 ต่อ 0

มือถือ 083-424-0229, 089-899-2028

Line ID :Salottoorder

สาขาเชียงใหม่

96/15 .6 .ฟ้าฮ่าม .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 084-005-1977