สินค้าของเรา


Afterburner units for coffee roasting เครื่องเผาควัน

Afterburner units for coffee roasting

มี 3 รุ่น

AFT ขนาด 1-3 กิโลกรัม

AFT ขนาด 3-15 กิโลกรัม

AFT ขนาด 30 กิโลกรัม 

สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่

081-496-0095

e-mail : salotto_coffee@hotmail.com