กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)

csr salotto

csr salotto csr salotto csr salotto Print

กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 นี้

salotto coffee เรามีกิจกรรมที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน กิจกรรมในงาน

– มอบเงินสนับสนุนโครงการอสคารเรียนรู้อเนกประสงค์

– มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่า ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสามหมู่บ้าน มีหมู่บ้านอาบอเน บ้านอาบอลาชา บ้านใหม่น้ำตกห้วยขาว

กิจกรรมครั้งนี้จัดมาต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของ ซาลอตโต้คอฟฟี่ และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยม่อนล้าน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมละสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://www.facebook.com/SalottoCoffee

Home

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *