กิจกรรมความเคลื่อนไหว


เรื่องโดย :

คุณอภิชา แย้มเกษร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด

โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่

พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ

        โครงการตามแนวพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่” สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีชุมชนเผ่าอาข่า 3 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่และเลี้ยงสัตว์ นอกจากปัญหาความยากจนแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ่วถางทำไร่หมุนเวียนเป็นแนวกว้าง ไม่มีการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม จากการดำเนินงานของโครงการได้ทำให้ป่ากลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง การเข้าร่วมกับทางสถานีฯ ทำให้ชาวเขามีรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนอกจากนี้ปัญหายาเสพติดก็ได้หมดไป

     ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นแรงบรรดาลใจ ให้บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา ชาวชุมชนบ้านอาแย บ้านอาบอลาซา และบ้านอาบอเน โดยการส่งเสริมการปลูกพร้อมนำต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีมอบให้เกษตรกรชาวเขา สอนวิธีเพาะขยายพันธุ์ แนะนำวิธีการปลูกและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดี ในส่วนการตลาด เรารับซื้อโดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด หลังจากที่จบฤดูกาลผลิตและขายผลผลิตให้กับบริษัท ซาลอตโต้ จำกัด เรามีเงินปันผลกลับคืนให้กับหมู่บ้านกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ส่วนกลางของหมู่บ้าน เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเกษตรกรชาวเขาให้ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดี และมีส่วนในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

     พระบารมี พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ได้แพร่ไปไกลสู่สากล ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง โครงการของพระองค์กว่า 4,000 โครงการ และพระราชอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ดังที่เราได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ ว่าในที่ประชุมสหประชาชาติมีการประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยมากนัก และมีการเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น “วันดินโลก” ซึ่งเสนอโดยสำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติ ทรงเป็นพระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน เป็นพระมหากษัตริย์และผู้นำองค์เดียวในโลกที่ใช้วิถีการเกษตรในการต่อสู้กับปัญหาฝิ่นที่คุกคามประเทศ ส่งผลให้ปัญหาหมดไปและสร้างความยั่งยืนทางอาหาร และอาชีพให้กับประชาชนของพระองค์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

Print salotto_hp03   salotto_hp06 MonLan05salotto_hp04


น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง

เรื่องโดย: คุณอภิชา แย้มเกษร  กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง  30 ดอย 38 โครงการหลวง 267 หมู่บ้าน ครอบคุมเนื้อที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ 4 สถานีวิจัยหลัก...

Continue Reading

About us

About us

About us สวัสดี ซาลอตโต้ คอฟฟี่ ยินดีให้บริการ    “กาแฟพันธุ์ดีคุณภาพสูงจากแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ” ต้นกำเนิดแห่งศาสตร์และศิลป์ของกาแฟ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ แหล่งปลูก และการเก็บผลกาแฟสดจากต้น ผ่านการดูแลเอาใจใส่เพื่อรสสัมผัสที่ดี เมล็ดกาแฟสดถูกส่งตรงมาจากยอดเขาสูง ในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน และแหล่งปลูกอื่นที่คุณภาพสูง เช่นผาฮี้ และปางขอน...

Continue Reading

โปรโมชั่นงาน THAIFEX-World Of Food

salotto coffee โปรโมชั่นงาน THAIFEX-World Of Food        จำหน่าย เมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์สำหรับเปิดร้านกาแฟ เปิดสอนฝึกอบรมการชงกาแฟที่ถูกต้อง รับจ้างโปรเซสกาแฟ และคั่วกาแฟด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย เครื่องชงกาแฟ, เรียนชงกาแฟ, สอนชงกาแฟ,...

Continue Reading

Coffee Processing, https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_production

Coffee Processing

เรามีความชำนาญในการโปรเซสกาแฟ(Coffee Processing) ด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย เรามีความชำนาญในการโปรเซสกาแฟ(Coffee Processing) ด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย จากประสบการณ์กระบวนการแปรรูปกาแฟ ออกมาเป็นสารกาแฟที่พร้อมคั่ว ด้วยโรงงานขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่ทันสมัย ในขั้นตอนสีเอากะลาออกเป็นเมล็ดกาแฟ ที่เรียกว่า สารกาแฟ (green bean) นั้นเราทำด้วยประสบการณ์ระดับมืออาชีพ และคุณภาพระดับสากล หลังจากผ่านกระบวนการ Coffee...

Continue Reading

https://th.wikipedia.org/wiki/แหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียง

กาแฟพันธุ์ดีคุณภาพสูงจากแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ

ต้นกำเนิดแห่งศาสตร์และศิลป์ของกาแฟ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ แหล่งปลูก และการเก็บผลกาแฟสดจากต้น ผ่านการดูแลเอาใจใส่เพื่อรสสัมผัสที่ดี เมล็ดกาแฟสดถูกส่งตรงมาจากยอดเขาสูง ในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน และแหล่งปลูกอื่นที่คุณภาพสูง เช่นผาฮี้ และปางขอน ผ่านความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลต้นกาแฟ ผ่านมืออุ่นๆที่ใช้เก็บเมล็ดสด แรงกายแรงใจที่เกษตรกรชาวเขาต่างทุ่มเทเพื่อส่งต่อ คุณภาพและรสชาติกาแฟที่ดีให้ถึงมือคุณในทุกๆแก้วที่ชง และทุกๆแก้วที่ดื่ม ทุกรสสัมผัสและความสุขในการดื่มกาแฟของคุณ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาในการสร้างรายได้สร้างชีวิต โดยทางบริษัทซาลอตโต้...

Continue Reading

เมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่คุณภาพสูง

เมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่คุณภาพสูง ผ่านการคั่วด้วยเครื่องคั่วกาแฟคุณภาพสูงจากยุโรป เมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่มีคุณภาพผ่านการคั่วด้วยเครื่องคั่วกาแฟคุณภาพสูงจากยุโรป ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานการผลิต ตามหลักสากล เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว เราสั่งสมประสบการณ์และมีเทคนิคการคั่วกาแฟเป็นสูตรเฉพาะเพื่อให้ได้รสชาติกาแฟที่ดีและเป็นเอกลักษณ์ มีการคั่วเมล็ดกาแฟทุกวันเพื่อความสดใหม่ของกาแฟ  

Continue Reading

Page 4 of 41234