กิจกรรม

7 ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่

เรื่องโดย :

คุณอภิชา แย้มเกษร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด

7  ปีที่ดอยม่อนล้าน เชียงใหม่

   7 ปีที่แล้ว ที่Salotto Coffee ได้มารู้จักชาวดอยที่ม่อนล้าน เชียงใหม่ พวกเราตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนากาแฟที่นี่ให้ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักกับนักดื่มกาแฟทั้งหลาย และวันนี้เราได้ทำกาแฟสายลมเย็นได้สำเร็จ เพื่อหวังว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมที่ดีของป่ายังคงอยู่เหมือนเดิม กาแฟที่ตากในบริเวณที่มีสายลมตลอดเวลาและดีที่สุดในภาคเหนือ

ป่าจะคงอยู่ได้ ไม่ใช่ไล่คนออกจากป่า
ป่าจะคงอยู่ได้ ต้องมีคนอยู่ช่วยรักษาป่า

AW_PrintADs_Salotto_craf0037Y_MON1 7Y_MON2 7Y_MON3 7Y_MON4

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.