กิจกรรม

พาชมบรรยากาศในงาน Global specialty coffee expro 2017

พาชมบรรยากาศในงาน-global-specialty-coffee-expro-2017

พาชมบรรยากาศในงาน-global-specialty-coffee-expro-2017

Inside the hall coffee expro

พาชมบรรยากาศในงาน-global-specialty-coffee-expro-2017

Global specialty coffee expro

Washington state convention center

Seattle, Washington, USA

April 2017 : Apicha Yaemkesorn Facebook Live

Next year 2018 : http://coffeeexpo.org/

salotto coffee จำหน่าย เมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์สำหรับเปิดร้านกาแฟ เปิดสอนฝึกอบรมการชงกาแฟที่ถูกต้อง รับจ้างโปรเซสกาแฟ และคั่วกาแฟด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.