กาแฟพันธุ์ดีคุณภาพสูงจากแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/แหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียง
by

ต้นกำเนิดแห่งศาสตร์และศิลป์ของกาแฟ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ แหล่งปลูก และการเก็บผลกาแฟสดจากต้น ผ่านการดูแลเอาใจใส่เพื่อรสสัมผัสที่ดี เมล็ดกาแฟสดถูกส่งตรงมาจากยอดเขาสูง ในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน และแหล่งปลูกอื่นที่คุณภาพสูง เช่นผาฮี้ และปางขอน

web_coffee2 web_salotto
ผ่านความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลต้นกาแฟ ผ่านมืออุ่นๆที่ใช้เก็บเมล็ดสด แรงกายแรงใจที่เกษตรกรชาวเขาต่างทุ่มเทเพื่อส่งต่อ คุณภาพและรสชาติกาแฟที่ดีให้ถึงมือคุณในทุกๆแก้วที่ชง และทุกๆแก้วที่ดื่ม
ทุกรสสัมผัสและความสุขในการดื่มกาแฟของคุณ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาในการสร้างรายได้สร้างชีวิต โดยทางบริษัทซาลอตโต้ จำกัด ไ้ด้ร่วมส่งเสริมในการมอบต้นกาแฟและถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านชุมชนบ้านอาแย บ้านอาบอลาซา และบ้านอาบอเน ในการผลิตกาแฟที่ดีและได้มาตรฐานพร้อมรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด หลังจบฤดูการผลิตเรามีเงินปันผลให้กลับคืนแก่ชุมชน ใช้ในการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ส่วนกลางของหมู่บ้านต่อไป

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *